Vrijwilligersbeleid

 

 

 

Vrijwilligers gezocht

Geacht lid, ouder of verzorger,

Geacht lid, ouder of verzorger,

Vanaf het seizoen 2015-2016 kennen wij binnen AVC Aardenburg een vrijwilligersprotocol.

Kort gezegd komt het er op neer dat de contributie voor alle spelende leden met ingang van 1-7-2015 met € 30 is verhoogd. Gezinnen met meer dan één spelend lid tot 18 jaar moeten slechts voor één lid tot 18 jaar de bijdrage betalen. Ook jeugdleden die op 1-1-2023 nog geen 7 jaar zijn hebben vrijstelling.

Als er minimaal 10 uur per voetbal seizoen vrijwilligerswerk wordt verricht wordt deze € 30 terugbetaald.

Afgelopen 4 seizoenen is het aantal vrijwilligers door bovenstaande regeling toegenomen, hetgeen ook de betrokkenheid bij de vereniging vergroot.

Op dit moment hebben wij behoefte aan extra vrijwilligers voor in de kantine, vooral op zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur en op zondagmiddag , maar ook voor de zaterdag morgen kunnen we altijd extra krachten gebruiken. Verder kunnen we ook jeugdscheidsrechters en mensen voor het onderhoud gebruiken

Je kunt natuurlijk ook een fitte opa of oma of een kennis aanmelden voor dit vrijwilligerswerk.

U kunt zich altijd aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier,  waarin ook de verschillende mogelijkheden staan benoemd. Rechtstreeks contact opnemen kan natuurlijk ook.

Voor kantinewerk bij Ronald Quataert (Coördinator vrijwilligers)
GSM nr.: 06-21120767
Tel.nr.:  0117-492525

 Voor scheidsrechter bij Robbie Goossens
GSM nr.: 06-38193464.

 

Vrijwilligerprotocol AVC Aardenburg

aanmeldingsformulier vrijwilligers werk