Aardenburg-1

Staat je foto nog niet op de site, dan heb je nog niet je AVG verklaring ondertekend en ingeleverd.

Lever deze zo snel mogelijk in, of vraag aan je ouders/verzorgers of ze dit willen doen zodat we de site zo volledig mogelijk kunnen maken.

Toestemmingsverklaring AVC versie 9 juni 2018