Afmelden

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels het “Aanmeldings-, wijzigingsformulier voetbalvereniging AVC”.
Dit geldt voor zowel spelende als niet spelende leden (trainers, leiders).
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het clubpasje en eventueel ter beschikking gestelde eigendommen van de vereniging ingeleverd te worden.
Een verzoek om overschrijving naar een andere vereniging zal pas worden goedgekeurd indien alles ingeleverd is en alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zijn voldaan.

 

Aanmeldings-, wijzigingsformulier_leden_AVC