Bestuursnieuwtjes

Nieuws van de bestuurstafel

Het bestuur van AVC komt maandelijks bijeen. Hier vindt je voortaan de verslagen van deze bestuursvergaderingen.

Bestuursverslagen: