Afscheid van onze voorzitter Frans Reyniers

Afscheid van onze voorzitter Frans Reyniers.

Op 7 oktober 2018 stonden we stil bij de onlangs plaats gevonden voorzitterswissel.
Per 1 juli j.l. mocht Peter de Vrieze de voorzittershamer overnemen van Frans Reijniers,
die ruim 7 jaar de scepter zwaaide bij AVC.
Op gepaste wijze hebben we Frans & Daisy deze middag in het zonnetje gezet.
Wij danken Frans voor zijn onmetelijke inzet en hopen dat hij zijn “rondje” rond het veld zal blijven maken.
Frans is benoemd tot erelid van onze vereniging.